Coacha dig själv

Att vägleda sig själv mot de mål som man vill nå är ett första och avgörande steg för att nå dit man vill.

Coachens roll som i detta fall är du själv bör ha koll på slutmålet och vart det är du vill nå. Det gäller sedan att fundera vad du befinner dig och vilka val och saker du kan göra för att nå närmare ditt mål. Efter allt detta funderande behöver du ta till handling. Att faktiskt göra det man lovat sig själv att göra kan ibland vara ett väldigt svårt och det tuffaste av dem alla att faktiskt utföra.

För många hjälper det att skriva ner en plan. Då blir det konkret och svart på vitt vad man måste göra för att nå dit man vill. Skriv ner vart du vill nå, vad du behöver göra, skapa en struktur och till slut vad du ska göra imorgon för att komma närmare ditt mål. Ett litet steg varje dag gör att du är 30 steg närmare om en månad som i sig gör att du blir över 1000 steg närmare ditt mål om 3 år.

Låt oss säga att du vill lära dig spanska och du spenderar 10 minuter varje dag – på en månad har du spenderat 300 minuter (5 timmar) på att lära dig spanska. Eller tänk ifall du spenderar enbart 10 minuter varje dag på att läsa in dig på ett visst yrke eller bransch som du är intresserad av, eller 5 timmar i månaden. Snabbt går det att få bra insyn och bli påläst om ett yrke och en bransch. Ännu snabbare ifall du lyssnar på ljudbok och kan vänja dig med att lyssna i snabbare takt än 100%, vänj dig med att lyssna på 150% fart eller 200%. Denna inställning kan du enkelt göra i Storytel eller Podcaster mm.

Ett vanligt problem är att man inte vet vart man vill nå eller vad man har för mål. När man sedan blir tvungen att välja ett arbete man eftersträvar att skaffa sig så blir det ett arbete som man känner till. Det är av den anledningen många barn vill bli lärare, polis eller brandman när de blir stora, personer som fått hjälp av en kurator vill sedan utbilda sig till detta yrke på högskolan för att kunna hjälpa andra. Samma problem har vuxna personer då man bara kan eftersträva att bli ett yrke som man sedan innan känner till. Det är därför viktigt att utöka sin kunskap om olika yrken och hur man bäst söker jobben – se dokumentärer som i första anblick inte tilltalar dig, gå på seminarier om ämnen du inte känner till, gå på mässor för att få inblick vad det finns för företag, gå på workshops om att starta eget bara för att träffa personerna som är där etc.

Att ha kunskap om yrken och om branscher är första steget, steg två är att sedan lära sig mer om ett specifikt på ett strukturerat sätt t ex läsa 10 minuter varje dag. Detta har man sedan stor nytta av när man söker jobb och ska vägleda eller coacha sig själv till ett arbete man vill skaffa sig.